O společnosti

Společnost First s r.o. již od roku 1997 jako ryze česká společnost poskytuje komplexní služby pro správu bytového a nebytového fondu bytových družstev, společenství vlastníků jednotek i pro objekty ve vlastnictví soukromých a právnických osob.

Cílem firmy FIRST je poskytovat vysoce kvalitní služby za výhodné ceny, založené na budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Svou pozornost věnuje i rozšiřování odborného poradenství pro stávající i nové klienty.

Většina z vás, milí zákazníci, má jistě i jiné starosti, proto se řídíme heslem: „Vaše spokojené bydlení je naše starost.“

Naše organizační struktura, kdy se klientům věnuje téměř čtyřicet zaměstnanců na čtyřech samostatných střediscích, nám umožňuje poskytovat služby v potřebné blízkosti zákazníků.

Za pětadvacet let svého působení prošla firma dynamickým vývojem, jehož výsledkem je stále rostoucí počet spravovaných objektů a spokojených klientů. Díky dlouhodobým zkušenostem, neboť každý objekt je svým způsobem originál, jsme schopni přizpůsobit se různým požadavkům.

Společnost FIRST má uzavřeno pojištění obecné odpovědnosti za škodu u České podnikatelské pojišťovny a.s na pojistnou částku 20 mil. Kč.

Společnost FIRST s.r.o. je solventní, není proti ní vedeno konkursní řízení a nemá nedoplatky na daních ani pojistném, což dokládá čestným prohlášením.

Uvažujete o samosprávě svého domu? Zde je pět důvodů, proč volit naší firmu pro odbornou správu nemovitosti:

  • Flexibilita – přizpůsobíme se různým požadavkům vlastníka/vlastníků
  • Individuální přistup – každý objekt má svého technika, účetní a předpisářku
  • Riziko – přenos rizika na naši správní firmu, která je pojištěna proti způsobení škody
  • Stabilita – působíme na trhu již 25 let a počet klientů neustále roste
  • Tradice – vám zaručuje spolehlivost, která je základem dlouhodobé spolupráce

Ekonomická správa

Součástí ekonomické správy jsou činnosti v oblasti účetnictví a evidence plateb vlastníků či nájemníků. V rámci této činnosti Vám nabízíme kompletní vedení účetnictví, předpisy a kontroly plateb, vyúčtování služeb, správu bankovního účtu, vymáhání dlužného nájemného.

Více informací »

Poradenství v oboru

V oblasti správy nemovitostí se pohybujeme téměř 25 let a poznali jsme mnoho na první pohled obtížně řešitelných situací. Naše zkušenosti Vám tak pomohou např. v případech: změn správce Vašeho objektu, právního poradenství, znalostí legislativy, organizace shromáždění/schůze.

Více informací »

On-line klientský servis

Jednadvacáté století je století techniky, což je patrné i v oblasti správy nemovitostí. Snažíme se umožnit všem našim klientům, aby měli to nejdůležitější, stálý přístup k informacím online.

Více informací »

Technická správa

Zahrnuje obsáhlý servis technického fungování objektu: vedení a archivace technické dokumentace, technické prohlídky objektu, hlídání a zajištění revizí technických zařízení, nonstop havarijní služba, zajištění běžné údržby domu a oprav či rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí, pomoc ve výběrových řízeních.

Více informací »

Výhody pro vás

Našim zákazníkům nabízíme v rámci maximální kvality správy nemovitostí pestrou paletu služeb. Jako jedna z předních společností z největších firem na trhu s nepřerušenou tradicí od roku 1997 vycházíme z naší široké databáze kvalitních dodavatelů činností i materiálů.

Více informací »

Mobilní domovník

Náš zaměstnanec pravidelně dojíždí v předem dohodnutých termínech do objektu, kde provede kontrolu a potřebnou údržbu – vymění prasklé žárovky, promaže zámky, seřídí brano, atd. Objevené závady nahlásí technikovi, který komunikuje se zástupci domu.

Více informací »